Produkcja konstrukcji maszyn wersji jednostkowej, seryjnej dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Zapewniamy wykonanie, nadzór oraz badania rurociągów przesyłowych, wymienników ciepła, pomp, chłodnic, połączeń dla branży automotive oraz lotniczej.